MINI MINI MANI MO

Path : /home/dude/public_html/wordpress/
File Upload :
Current File : /home/dude/public_html/wordpress/wp-config.php

<?php
/**
 * Οι βασικές ρυθμίσεις για to WordPress
 *
 * Το wp-config.php χρησιμοποιείται από την δέσμη ενεργειών κατά την
 * διαδικασία εγκατάστασης. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, μπορείτε
 * να αντιγράψετε αυτό το αρχείο ως "wp-config.php" και να συμπληρώσετε τις παραμέτρους.
 *
 * Αυτό το αρχείο περιέχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 *
 * * MySQL ρυθμίσεις
 * * Κλειδιά ασφαλείας
 * * Πρόθεμα πινάκων βάσης δεδομένων
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL ρυθμίσεις - Μπορείτε να λάβετε αυτές τις πληροφορίες από τον φιλοξενητή σας ** //
/** Το όνομα της βάσης δεδομένων του WordPress */
define('DB_NAME', 'uncllcv1kU');

/** Ψευδώνυμο χρήσης MySQL */
define('DB_USER', 'uncllcv1kU');

/** Συνθηματικό βάσης δεδομένων MySQL */
define('DB_PASSWORD', 'NvaYxI1GRg');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'remotemysql.com');

/** Charset της βάσηςη δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί στην δημιουργία των πινάκων. */
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

/** Τύπος Collate της βάσης δεδομένων. Μην το αλλάζετε αν έχετε αμφιβολίες. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Μοναδικά κλειδιά πιστοποίησηςη και Salts.
 *
 * Αλλάξτε τα σε διαφορετικά μοναδικές φράσεις!
 * Μπορείτε να δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * Μπορείτε να τα αλλάξετε οποτεδήποτε για να ακυρώσετε τα υπάρχοντα cookies. Θα υποχρεώσει όλους χρήστες να επανασυνδεθούν.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     '50g]|O}=ZX,7nD=D?w2 JH^QA>LLJt#&!($_ZV3T`1ex7H|9{hp{)u7N=&r+=H;0');
define('SECURE_AUTH_KEY', '9%9M7# k>{AY{{}c]7ock,6 2msU1)G[Z[cS-j0kx*gi C(i7,:$tP^]PgmwVIj]');
define('LOGGED_IN_KEY',  '3UToJBGM#dJ1`7)i>_Sedh|u8<-FE*/|:#M3C6Mgt{9|h&$@q-dkf8Ohk~|`rF#4');
define('NONCE_KEY',    'BuG(z.|1+]/Iwb!LpnEDQ6>1M8&-@.coO<c]Ly00mG#MIH$K+ex6/u{[2H7J3xW!');
define('AUTH_SALT',    'zaeW@g<sP#,Va#M?Y83<5vFd1VKKhgtL,m(P[,I.=:Zkh~*m{_II7=ZvG)%AqnUv');
define('SECURE_AUTH_SALT', '>2C0jo<]C<]u9:,bwG/FoU}2,E8 IvrhP_lFnydp:__iR9q2I0)bLSKBD`cGr7:#');
define('LOGGED_IN_SALT',  '8soFkbPim}lZs#jH&q{^1Y,wvX4iII+;q<D<z$g2)2|f:+Y8snv^`prPGT_Z2?1#');
define('NONCE_SALT',    'w@/x`m14[Yr5m!VM{c=w]:s26-a7@C48^~>>Gw0`M{|uGV2M(v%u@Uafspn@]7x*');

/**#@-*/

/**
 * Πρόθεμα Πίνακα Βάσης Δεδομένων του WordPress.
 *
 * Μπορείτε να έχετε πολλαπλές εγκαταστάσεις σε μια βάση δεδομένων αν δώσετε σε κάθε μία
 * ένα μοναδικό πρόθεμα. Μόνο αριθμοί, γράμματα και κάτω παύλα παρακαλούμε!
 */
$table_prefix = 'wp_tc3Pr';

/**
 * Για προγραμματιστές: Κατάσταση Απασφαλμάτωσης WordPress (Debugging Mode).
 *
 * Αλλάξτε το σε true για να ενεργοποιήσετε την εμφάνισης ειδοποιήσεων για την διαδικασία ανάπτυξης.
 * Η χρήση WP_DEBUG προτείνεται για τους δημιουργούς προσθέτων και θεμάτων
 * στο περιβάλλον ανάπτυξης τους.
 *
 * Για πληροφορίες για άλλες σταθερές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απασφαλμάτωση,
 * επισκευθείτε το Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* Αυτό είναι όλο, σταματήστε γράφετε! Χαρούμενο blogging. */

/** Η απόλυτη διαδρομή τον κατάλογο του WordPress. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Ορίζει τις μεταβλητές και τα περιλαμβανόμενα αρχεία WordPress. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

OHA YOOOO